Zaznacz stronę

10 minut dla Pana- 9 grudnia 2020- (Mt 11,28-30)

(Mt 11,28-30)
Jezus przemówił tymi słowami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Krótka Ewangelia, w której Jezus przemawia do nas- utrudzonych, zmęczonych, zniechęconych. Mówi przyjdź- Ja Cię pokrzepię, dodam siły. Pan chce nas uczyć wybierania dróg w naszym życiu. Mamy iść drogą Jego wymagań i przykazań. Jakże często narzucam sobie więcej, zapominając o tym, że wcale nie trzeba dużo, aby poczuć się ukochanym dzieckiem Boga.

Maryjo, ucz nas podejmowania wyborów, które uczynią nas łagodnymi i pokornymi.

 

10 minut dla Pana- Czytanie na dziś 8.12.2020 (Łk 1,26-38)

(Łk 1,26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Dzisiaj obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia.

Bóg realizuje swój plan ocalenia człowieka i zgodnie z obietnicą pojawia się Niewiasta- Maryja, której Syn Boży pokona szatana. Bóg wybrał ja na Matkę swojego Syna już w momencie jej poczęcia. On już wie, że to Ona będzie błogosławioną miedzy niewiastami. Maryja nadal trwa na modlitwie prosząc o przyjście Mesjasza. Dopiero wizyta i rozmowa z Aniołem sprawia, że Plan Boga staje się czytelny. Odtąd już nic nie będzie dla Niej takie same. Nieustannie będzie wsłuchiwała się w głos Pana, aby wypełnić Jego wolę.

Co porusza mnie w tym fragmencie?

Ponownie dociera do mnie prawda, że to Pan Bóg jest Królem czasów. Wchodzi w historię ludzkości posyłając swojego Syna zgodnie ze swoim zamysłem.Nic nie jest w stanie temu przeszkodzić. Podobnie jest z naszym życie. Bóg czuwa nad nami i poprzez różne wydarzenia  prowadzi nas ku sobie. Czasami nie rozumiemy trudności, których doświadczamy, czasów, w których żyjemy. Bóg jednak nie zapomina o Tobie i nieustannie Cię szuka. Tą opiekę i prowadzenie Boże nazywamy Bożą Opatrznością.Tak, jak Bóg przyszedł do Maryi w słowach Anioła, zwiastujących narodzenie Syna, tak pragnie przychodzić do każdego z nas. Marzy o spotkaniu z człowiekiem w sakramentach, Słowie Bożym, w modlitwie.

Czy otwieram drzwi mojemu Bogu.. Czy On ma szansę przemówić do mojego serca? Tylko wówczas, gdy Go spotkam mogę z Nim zmieniać świat i przeżywać swoje Zwiastowanie.10 minut dla Pana będzie odmieniać moje życie.

Niech Najświętsza Maryja Pana, ta która słuchała i usłyszała wyprasza nam łaskę dobrego spotkania z Panem. Abyśmy potrafili słuchać i usłyszeć Jego głos.